บ้านพิษณุโลกว่ากันว่ามีอาถรรพ์ต้องแก้เคล็ดด้วยชุดอุปกรณ์นักสืบ

ส่วนในสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกฯ สมัย 2 จำเป็นต้องย้าย มาอยู่บ้านพิษณุโลก เพราะต้องซ่อแซมบ้านฟักในซอยหมอเหล็งหลาย เดือนแต่ก็แทบอยู่ไม่ได้ ส่วนนายนิพนธ์ บุญญภัท’โร รองเลขาธิการนายกฯ ขณะนั้น  เครื่องดักฟังระยะไกล ซึ่ง1ได้ยินกิตติด้พท์บ้าน พิษณุโลกมานาน เช่น วันดีคืนดีคนงานจะ เห็นท้าวหิรัญพนาสูรปรากฏกายขึ้นในตอนดึก สร้างความหวาดผวา จนนอน ไม่ได้ หรือบางช่วงบางตอนก็ได้ยินเสียงม้าร้องบ้าง วงบ้าง ในคืนดึกสงัด และวนเวียนไปมาอยู่หลายรอบ จนไม่มีใครนอนได้ซึ่งเชื่อว่ามาจากรูปปันม้าทองแดงที่ตั้งอยู่บริเวณสนามหญ้าหลังจาก นั้นจึงได้แก้อาถรรพ์ เพื่อให้นายกฯ อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยการนำพราหมณ์จาก ภาคใต้ขึ้นมาทำพิธีปัดรังควาน ซึ่งนายชวนเองถึงแม้จะไม่กลัวเรื่องผีๆ สางๆ แต่ก็ลักการะสื่งตักดิ้สิทธประจำบ้านพิษณุโลกก่อนเข้าฟักเช่นกัน มหาเสวกเอก พลตรีพระยาอนิรุทธเทวา นามเดิมหม่อมหลวงพึ่น ที่งบุญ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 เป็นบุตรชายของพระยา ประสิทธศุภการ (หม่อมราชวงศ์ละม้าย พึ่งบุญ) และพระนมฑต พึ่งบุญ ณ อยุธยาพระนมในพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านมีพี่ น้องร่วมมารดา 4 คนด้วยกัน ได้แก่ ท่านแรกท้าวอินทรสุริยา (หม่อมหลวง หญิงเซื่อ พึ่งบุญ ท่านที่สอง พลเอก พลเรือเอก เจ้าพระยาราฆพ (หม่อม หลวงพึ่น พึ่งบุญ) ตัวท่านเอง พระยาอนิรุทธเทวา เป็นท่านที่สาม และ ท่านสุดท้อง หม่อมหลวงหญิง ถนอม พึ่งบุญสมัยที่ยังเยาว์วัย พระยาอนิรฺทธเทวา ได้เข้ารับการศึกษาในสำนักเรียนวัดมหาธาตุเป็นขันแรก จนจบหลักสูตรขัน า หลังจากนัน มารดาจึงนำขึ้นถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เมื่อยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ณพระราชวังสราญรมย์  ดักฟังในรถราคา ขณะนั้นได้เป็นมหาดเล็กห้องบรรทม ในขั้นแรกเมื่อพ.ศ. 2449 ต่อมา รับราชการจนเป็นที่พอพระราชหฤทัย จนได้รับการเลื่อนตำแหน่งเรื่อยมาคือ วันที่ 3 มีนาคม 2453 เป็นนายรองขันหุ้มแพร วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2454 เป็นนายสุนทรมโนมัย วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455 เป็นจ่ายง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2456 เป็นหลวงตักดิ้นายเวร วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2457 เป็น เจ้าหมื่นศรีสรนักษ์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2459 เป็นพระยาอนิรุทธเทวา ตำแหน่งในราชการคงรับราชการในตำแหน่งห้องพระบรรทมตลอดมา จนได้เป็นจางวางห้องที่พระบรรทม ภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้เป็น อธิบดีกรมมหาดเล็ก และผู้บัญชาการกรมมหรสพและคงดำรงตำแหน่งนี้ โดยตลอด จนกระทั่งท่านได้ออกจากราชการเพราะยุบเลิกและเปลี่ยน ตำแหน่งหน้าที่ราชการในกรมมหาดเล็กเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2469
พระยาอนิรุทธเทวามีความสามารถทางนาฏศิลป็ในตัวพระลักษมณ์ ได้รับการแกหัดทำละคร จากพระยานัฏกานุรักษ์ (ทองดี สุวรรณภารต) ครู ละครผู้ใหญ่และยังมีความสามารถในการแสดงละครพูด ละครร้องอันเป็น บทพระราชนิพนธ์ด้วย การแสดงละครร้องละครพูดนั้น ท่านมักรับบทเป็น ตัวนาง
ภายหลังเมื่อได้ออกจากราชการแล้ว พระยาอนิรุทธเทวา คงใช้ชีวิต อยู่กับการแสดงนาฏศิลป็ มหรสพ ท่านมีคณะละครเป็นส่วนตัวของท่านไม’ได้คิดร้ายต่อราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ แต่จะไม่ขอเปีน ข้าแผ่นดินของผู้ใดเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินให’ม’,’ต้นตอทมาของเจ้าทแรงมีบางบันทึก ได้ระบุไว้ว่า บ้านพิษณุโลก น่าจะมีเจ้าที่ที่แรงมาก โดย ได้ย้อนไกลไปถึงรุ่นบรรพบุรุษ ด้นตระกูลเดิม ที่มีความเกี่ยวพน บับบ้านพิษณุโลกหลายยุคหลายรุ่น ที่ทำให้เป็นสาเหตุที่ใครต่อใคร ไม่สามารถอยู่ได้โดยเท้าความไปถึงด้นวงศ์หรือ ด้นตระกูล ของบ้านเดิมคือ ม.ล. เฟ้อ -ม.ล.ฟ้น พึ่งบุญ คือ พระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงรักษ์รณเรศ  อุปกรณ์ติดตามเคลื่อนที่ ที่มี พระนามเดิมว่า พระองศ์เจ้าไกรสรนั้น หากสาวต้นวงศ์ขยับขึ้นไปอีกนั้น ท่านทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ ในสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ า เป็นพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่ 1 จำนวน 1 ใน 4 พระองศ์ ที่ ดำรงพระซนม็ชีพอยู่ ขณะที่สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรง ประชวรและเสด็จสวรรคต คือ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพ หรือ พระองศ์เจ้าอรุโณท้ย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทพพลภักด หรือพระ

เครื่องติดตามตัวบุคคล

Advertisements
บ้านพิษณุโลกว่ากันว่ามีอาถรรพ์ต้องแก้เคล็ดด้วยชุดอุปกรณ์นักสืบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s