กล้วงวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายไว้ได้

ตามที่กล่าวมานี้ ย่อมแสดงให้เห็นชัดแล้วว่า เรามิได้มีใจเข้ากับ ญี่ปุนเลย ถ้าเราเข้ากับญี่ปุนจริงๆ เราก็คงมีการหาริอกัน หรือมีการประชุม กันเพื่อช่วยเหลือณี่ป่นบ้างเป็นแน่นี่เป็นลักษณะพิเศษของพวกเราที่จะชี้ให้ เห็นว่าที่เราได้ร่วมมากับญี่ปุน เฉพาะในรัฐบาลชุดของผมตลอดเวลา ๓ ปี เศษนั้น ไม่เคยคิดหาทางช่วยเหลือญี่ปุนเลยลักครั้งเดียว เครื่องดักฟังในโรงแรม  มีแต่การหารือกัน หรือประชุมกันเพื่อการต่อล้ชัดขวางรอนกำลัง และเตรียมรบญี่ปุนทั้งสิ้น งานต่อล้ของผม ได้พยายามกระทำมาตลอดระยะเวลา ๓ ปี ได้ สิ้นสุดลงด้วยเหตุเพียงที่นายทหารของเรา ได้ออกไปสำรวจภูมิประเทศ เวลากลางคืนเพื่อเลือกแนวที่จะหาที่ตั้งปีนในการที่จะป้องกันการรบกับ ญี่ปุน’ไนตอน’นั้นส่วนงานในขั้นสุดท้ายที่ทำการปลดอาวุธญี่ปุนจริงๆ ส่วนคำลังที่ได้ มีไว้แล้วทั่วไปได้ขาดไป เพราะบังเอิญผมลาออกจากราชการมาเสียตาม วิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญผมได้เล่ามามากมาย แต่ยังไม่หมดงานที่ผมและรัฐบาลของผมได้ ทำการชัดขวางกำลังญปุน และเตรียมรบกับญี่ปุนมา เพราะเป็นงานที่ทำ มานานถึง ๓ ปีเศษ แม้เท่าที่บรรยายมานี้ ก็อาจมีข้อบกพร่องไปบ้าง เครื่องจักรโมเลกุล เป็นอาทิ แต่ ผมรับรองว่าประเด็นสำคัญที่ได้กล่าวมานั้น เป็นความลัตย์จริงทุกประการ ก่อนจะจบกระผมขอสรุปชี้แจงไว้อีกครั้งหนึ่งว่า ชาติไทยและผมไม่ รักและนิยมญี่ปุนมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อณี่ปุนมีทีท่าจะบุกรุก ประเทศไทยของเรา ผมจึงได้ให้กำลังทั้งหมดเตรียมต่อต้านญี่ปุนแต่ทาง เดียว เมื่อญี่ปุนได้รุกเข้ามาจริงๆ เราก็ได้ทำการต่อล้ด้วยนํ้าใจที่เป็นศัตรู กับญี่ปุน’จริงๆ เหมือนกัน แต่เมื่อเห็นว่าเใปก็เห็นแต่ทางต้องยอมจำนน อุปกรณ์ติดตาม ในไม่ช้า เราจึงฉวยโอกาสรับข้อเสนอของญี่ปุนเป็นทางออกไว้พลางก่อน เพื่อเป็นการสงวนกำลังกองทัพบก และกำลังของชาติในด้านอื่นไว้สำหรับ การแก้ตัวในวันข้างหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงชั่วคราวมิให้ญี่ปุนทำการทารุณต่อ ประชาชนทั่วไป และเพื่อป้องกันมิให้ญี่ปุนปล้นสะดมทรัพย์สมบัติของชาติ อันมีพระแก้วมรกต และทรัพย์อื่นๆ ที่เราได้โยกย้ายเอาไปเก็บไว้ที่เพชรบูรณ์ เวลานี้จากประเทศไทยได้หลังจากนั้นมา เราก็ได้ทำการต่อสู้ขัดขวางรอนกำลังญี่ป่นทุกโอกาส ลี่งนี้เองเป็นการยืนยันว่าไทยมิได้มีความตั้งใจเข้ากับญี่ปุนแต่อย่างไร การ ที่เราทำตามญี่ปุนนั้นก็เพราะถูกบังคับอย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งก็เป็น อุบายเพื่อสงวนกำลังของชาติทั้งหมดไว้แก้มือในภายหลัง ดักฟังโทรศัพท์มือถือ  ถึงแม้ญี่ปุน’จะมี ชัยชนะสงครามในครั้งนี้ การชัดขวางญี่ปุนของชาติไทยเรา ซึ่งตั้งต้นมาแล้ว ก็คงจะหาจบลงไม่ คงจะมีอยู่ต่อไปอีกหากจะมีผู้ใดโต้แย้งว่าการที่เราบอก ว่าชาติไทยได้ทำการต่อสู้ขัดขวางรอนกำลังญีปุนอย่างเดียวเท่าที่ทำมานั้น เป็นการแก้ตัว เราอาจพูดให้เห็นได้ว่า มิใช่เป็นการแก้ตัวแต่อย่างไร เพราะใน ชันสุดท้ายการที่เราทังชาติมีทหาร ตำรวจ และกองทัพพลเรือนจะได้ทำการ รบกับญี่ป่นตามแผนการรบซึ่งได้ลังไว้ แล้วก็เป็นพยานหลักฐานยืนยันอยู่ฉะนัน จึงรวมความได้ว่าชาติไทยได้ต่อสู้ ชัดขวางรอนกำลังญี่ป่น ใน’ขั้นที่สุด ๒ ประการนี้จึงเป็นงานที่ประสานกัน เป็นการแสดงว่าเรามีแผนจะรบกับญี่ปุนอย่างจริงจังทุกประการ…

เครื่องติดตามตัวบุคคล

Advertisements
กล้วงวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายไว้ได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s