หลักการและวิธีการทำงานของเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง

ม้พวกกบฏ “กู้ชาติ” ได้จับจอมพล ป. ไปเป็นด้วประกันโดยหวังจะให้รัฐบาลยอมแพ้ แต่ทางฝ่ายรัฐบาลซี่งมีนายกร การ กัญชาเฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นรักษาการแทนนายกริฐมนตรี ไม่ยอมเป็ดเจรจากับฝ่ายกบฏทั้งยังยื่นคำขาดให้ทหารเรือยอมแพ้และในที่สุดได้ตัดสินใจ ใช้เครื่อง บินทิ้งระเบิดเรือรบหลวงศรีอยุธยา ที่จอมพล ป. ถูกกักขังตัวอยู่แสดงให้เห็นว่า คณะรัฐประหารทมิได้เห็นถึงความสำคัญว่า  ดักฟังมือถือระยะไกล หากขาด จอมพล ป. เสียแล้ว คณะรัฐประหารจะอยู่ไม่ได้ หรือหาบุคคลอื่นมาเป็น นายกรัฐมนตรีไม่ได้…คณะรัฐประหารยอมเสียสละจอมพล ป. ได้เพื่อความ อยู่รอดของคณะรัฐประหารบทเรียนเช่นนี้ทำให้จอมพล ป. ใช้นโยบายแบ่งแยกแล้วปกครองเพื่อ รักษาดุจอำนาจมิให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในคณะรัฐประหารมีอำนาจมากเกินไป เช่น การแต่งตังพันเอกเผ่า ศรียานนท์ นายทหารคนสนิทไปคุม กำลังตำรวจ โดยเป็นรองอธิบดีกรมตำรวจมียศเป็น พล.ต.ต. และต่อมาก็ ขึ้นครองตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจในขณะเดียวกันก็มอบให้ พ.อ.สฤษดี้ ธนะรัชต์ เป็นผู้บังคับบัญชา กองพลที่ ๑ คุมกำลังทหาร ทั้งระบบแอนะล็อกแลในพระนครและเลื่อนยศเป็นพลตรี ก่อนไต่เต้า เป็นผู้บัญชาการทหารบกจอมพล ป. ก็รู้ตัวว่าฐานของตนไม่มั่งคงดังเช่นเดมื่อก่อน จึงได้ พยายามขอร้องจอมพลผิน ชุณหะวัณ เป็นการส่วนตัวให้ตนเองรับช่วง ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในปี ๒ร:๙๗ เนื่องจากเกรงว่าตนไม่มีอำนาจ ต่อรองแต่ในที่สุดจอมพลผินตัดสินใจมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ให้กับ พล.อ.สฤษดี้โดยให้เหตุผลว่า “นอกจากเขาจะเป็นรองผู้บัญชาการ ทหารบกซึ่งรอตำแหน่งนี้อยู่แล้ว ยังเป็นเพื่อนร่วมชีวิตกุมกำลังสำคัญ คือ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองคัในการทำรัฐประหาร และ เมื่อมีกบฏช้อนกัน ๓ ครั้ง จอมพลสฤษดี้ แสดงความกล้าหาญ จนได้รับ ชัยชนะทุกครั้ง”อย่างไรก็ตาม จอมพล ป. ก็อิงฐานของกองทัพตำรวจซึ่งมี พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ คุมกรมตำรวจ เครื่องติดตามผ่านโทรศัพท์  และคนผู้นี้พยายามผลักดัน’ให้ ประเทศไทยเป็นรัฐตำรวจ สร้างอัศวินตั้งแต่แหวนเพชรถึงแหวนทอง เพื่อ เป็นบำเหน็จรางวัลแก่นายตำรวจที่จงรักภักดี่ต่อเขาแต่ทั้งเสือเผ่า และเสือสฤษดิ้ มักมีความเห็นไม่ตรงกันเมื่อมีผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจชัดกันพล.อ.สฤษดี”ได้ เคลื่อนไหวทางการเมืองและการทหาร เตรียมพร้อม$อำ’นา’จอย่างสม บู รณ์ จอมพล ป. พิ!5]ลสงคราม หลังจากการเยือนประเทศยุโรปและ อเมริกา เมื่อมาถึงเมืองไทยได้ผ่านปรนทางการเมืองโดยให้ประชาชนมี เสรีภาพมากขึ้น สามารถวิจารณ์การบ้านการเมืองและจัดไฮด์ปาร์กได้ นอกจากนี้จอมพล ป. ยังได้ประกาศให้วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์๒£๐๐ เป็นวันเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและมีนโยบายให้รัฐมนตรีของตนลงสมัคร เลือกตั้งในนามของ “พรรคเสรีมนังคศิลา”รัฐบาลพยายามแก้ไขภาพพจน์ที่ตกตํ่าด้านการบริหารงานของ ประเทศชาติด้วยการจัดงานฉลอง ๒£พุทธศตวรรษซึ่งเริ่มงานตรงกับวัน วิสาขบูชา ๑๒ พฤษภาคม เอtoo ในงานนี้รัฐบาลประกาศนิรโทษกรรม อุปกรณ์ติดตามในรถยนต์  นักโทษการเมืองเพื่อหวังคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่จะถึง การนิรโทษ กรรมครั้งนี้จอมพล ป. ให้เหตุผลว่า“…เราเลิกจองเวรจองกรรมกันเสียที ความขัดข้องหมองใจเก่าๆ แก่ๆ ยกถวายให้เป็นพุทธบูชาไป จะได้ตั้งหน้าตั้งตาประกอบคุณงามความดีให้ เป็นประโยชน์แก่ชาติต่อไป”จอมพล ป. ยังให้ลัมภาษณ์สื่อทวลชนขณะนั้นอีกว่า “ผมได้ตั้งใจ มานานแล้ว ว่าจะได้ล้างบาปกันเสียดี หลักการใหญ่จะให้มีการปลดปล่อย นักโทษให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยเฉพาะผู้ต้องโทษทางการเมืองก็จะ ปลดปล่อยทั่วหน้ากัน เพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตชีวากันใหม่การเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ๒£•๐๐ เป็นไปอย่างไม,เรียบร้อย และบรีสุทธิ้ มีการใช้อุบายต่างๆ ที่จะให้ประชาชนเลือกพรรคพวกเข้า สนับสนุนเสียงของรัฐบาลในสมัยนั้น

เครื่องดักฟัง

Advertisements
หลักการและวิธีการทำงานของเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s