หูคนเราสามารถคัดกรองเสียงต่างๆที่รับฟังได้ และยังสามารถช่วยไม่ให้ฝุ่นเข้าหู

เครื่องช่วยฟังยี่ห้อไหนดี ว่ากันว่าท่านทั้งสองพี่น้องนี้รักใคร่กันเปีนอันมาก ช่วยฟังดิจิตอล ชนิดไปไหนไปด้วยกัน กินเหล้าด้วยกัน เจ้าชู้ด้วยกันระบบควบคุมการทรงตัวท่านจึงมีอะไรๆ ที่เหมือนๆ กัน แม้เป็นนักประพันธ์ ก็เป็นด้วยกันยิ่งกว่านั้นสำนวนโวหารของท่านทั้งสองก็เหมือนๆ กันจนคนอ่านธรรมดาๆ จะแยกแทบ ไม่ออกว่าไหน สำนวนท่านไม้ เมืองเดิม และไหนคือสำนวนของท่าน สุมทุม บุญเกื้อ เพราะท่านถ่ายทอดกันอ่านกันเขียนคุณกวี บอกเราว่า “คุณลุงก้าน แต่งมาถึงตอนที่นาย ขันตอนนั้นเป็นหลวงณรงค์วิชิต นายพุฒเพี่อนนั้น เป็นหลวงวิเศษสรไกร ไปทัพกับเจ้าพระยาจักรีเพี่อ ครองเมืองเมาะลำเลิง ซี่งพวกมอญถูกพระเจ้าตองอู ยุยงให้แข็งเมือง แต่ไปทำอีท่าไหนไม่รู้ซีพวกมอญ เมืองอื่นๆ ได้แก่ เมาะตะมะ มะรีด ทะวาย และ ตะนาวศรีต่างก็กระด้างกระเดื่องตามไปด้วยและ ปราบไม่ได้ พระเจ้าอยู่หัวนเรศวรมหาราขทรงกริ้ว มาก ถึงกับทรงกรีธาทัพตามขึ้นไปตีได้คืนหมดและ ตามไปตีตองอูด้วย และให้จำเจ้าพระยาจักรีไว้ที่เมาะ สำเลิง พวกลูกแถวซื่งมืทั้งณรงค์วิชิต-วิเศษสรไกรสองหลวงคู่มิตรก็พลอยมีความผิดไปด้วย ถึงกับจะ ถูกถอดออกเป็นไพร่ อ้อ! สองท่านนี้ตอนนี้เป็นหมื่นชาญณรงค์ขันกับหมื่น ทรงเดชะพุฒ ก็เคยโดนแทบจะถูกประหารพร้อมทั้ง แม่ทัพนายกองจำนวนมาก มาหนหนึ่งแล้วซี ด้วยได้ รับพระราชอาญาฐานโดยเสด็จไม,ทันช้างพระที่นั่งใน คราวสงครามยุทธหัตถี ทำให้ทรงกริ้วมาก จึงมิ พระบรมราชโองการว่า… “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง สองพระองค์มิพระราชหฤทัยตั้งแล้ว จักบำรุงซึ่ง พระพุทธศาสนา แลสมณะซีพราหมณ์อาณาประซา- ราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุขทั่วกัน มิได้เห็นแก่เหนื่อยยาก ทรงพระราชอุตสาหะยกทัพกรีธาพลโยธาหาญออก ไปณรงค์แก,ฃ้าค์ก แลนายทัพนายกองมิกลัวเกรง พระราชอาชญา มิได้โดยเสด็จพระราชดำเนินให้ทัน ละแต่พระคชาธารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสอง พระองค์แลจตุรงคบาทกับทหารคู่พระราชหฤทัย แต่เพียงน้อย ให้เช้าอยู่ท่ามกลางค์ก ให้สู้รบเป็น ตะลุมบอน กระทั่งได้กระทำยุทธหัตถีมิขัยชนะแก่ มหาอุปราช ฉะนี้บรรดาพระมหาราชครูปุโรหิต แล ลูกขุนทั้งมวลได้ปรึกษากันเอาความขึ้นถวายกราบ บังคมทูลแล้วว่าเป็นอุกฤษฏ์ถึงประหาร จึงมิ พระบรมราชโองการให้กุมเหล่าแม่ทัพนายกองนั้นเข้า จำตรุไว้ก่อน เมื่อพ้นวันพระแล้วให้เอาไปประหาร ชีวิตเสืยทั้งสิน เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างอ้อท่านไม้ เมืองเดิม จบตรงนี้หรอกเหรอขุนคม ท่านไม่ใช่ชีขุนจำ ท่าน ไม่ได้จบตรงนี้ นี่เพียงแต่จะเริ่ม แค่เล่ม  เอง ขุนดิกมืตั้ง  เล่มขนาด  หน้ายก เล่มหนี่งหนาร่วม  หน้านั่นชี! คิดว่าตรงนี้ตายกันหมดแล้วจบ ก็น่าเสียดาย แย่ชีเล่า!ตรงนี้เป็นแต่เพียงเล่าให้ฟ้งว่า พวกทหารแม่ทัพนาย กองส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกที่เป็นอริกับเสมาขุนดิก ต้องพระราชอาชญากันเป็นแถว แต่ล่วงมาเพลาพรุ่ง สมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้ว ก็วัดใหญ่ชัยมงคลนี่ แหละท่านถวายพ ระพรทูลขอบิณฑบาตรว่า “อาตมา ภาพพิเคราะห์ดูข้าราชการ แลบรรดาแม่ทัพนาย กองเหล่านี้ ซี่งจักกล่าวว่าเกรงแก่ข้าดิกมากกว่า พระราชอาชญาของสมเด็จพระราชสมภารเจ้านั้น

เครื่องช่วยฟัง

Advertisements
หูคนเราสามารถคัดกรองเสียงต่างๆที่รับฟังได้ และยังสามารถช่วยไม่ให้ฝุ่นเข้าหู

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s