ควรติดตั้งเครื่องดักฟังไว้ในรถ เพื่อป้องกันการขโมยรถ

1

รักษาเรอย ๆ ไป คุณไม่สามารถรับการดีกษาทั้งหมดครั้งเดียวแล้วหยุด คุณ จะต้องไปโรงเรียนทุกๆวัน วันนี้ไปแล้ววันพรุ่งนี้ก็ต้องไปอีกคุณไม่สามารถจะหายโศกเศร้าจากการสูญเสืยรวิตของคนที่คุณรัก เพียงวันเดียว การสูญเลิยเป็นกระบวนการ คุณจะต้องค่อย ๆ เรียนนี้,จะมีรวิต ใหม่ กาลเวลาผ่านไปจะทำให้คุณเอาชนะการสูญเลิยและเรั้มที่จะสร้างรวิต ใหม่ไต้ความจริงที่จะต้องระลิกไวัเสมอก็คิอคุณไม่สามารถจะเอารวิตทั้งหมด มากองรวมกันไว้ จะต้องผ่านไปทีละวัน ๆ อี่งต้องการความอดทนและความ บากบั่นในการสร้างรวิตแบบที่คุณต้องการ หากวันนี้แขนขาของคุณแข็งตีงก็ พยายามที่จะก้มให้มากขี้นเล็กน้อย หากวันนี้คุณไม่สบาย จงพยายามทำให้ รู้ลิกว่าสบายขี้นเล็กน้อย จงพยายามที่จะเห็นว่าตัวคุณเองหายเจ็บปวดและ ดีขึ้นเล็กน้อย วันละเล็กละน้อยเมื่อรวมกันแล้วจะนำไปส่การทำให้สำเร็จและ การทำให้ลิงที่คุณต้องการในรวิตของคุณเต็มและสมบูรณ์ไต้หากวันนี้คุณพบน้ญหาใหญ่อย่าพยายามที่จะแก้ฟ้ญหาทั้งหมดครั้ง เดียว เครื่องดักฟังสำเร็จรูป  ต้องพยายามแก้ฟ้ญหาของแต่ละวัน แล้วคุณก็จะสามารถแก้น้ญหาทั้ง หมดไต้ในเวลาต่อ ๆ มา หากคุณมองน้ญหาข้างหน้าทั้งหมดพร้อมกันครั้งเดียว จะเห็นว่าสิวิตของเรานี้หนักหนาสาหัส หากคุณมีลูกที่จะต้องให้การดีกษาเลี้ยงดู มีพ่อแม่ที่ที่เรารักที่จะต้องให้ความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบมากมาย  ดักฟังในรถยนต์ รวิตจะเหมีอนการทดลองที่นำสนใจมากทีเดียวแต่คุณไม่ต้องจัดการกับน้ญหาของรวิตทั้งรวิตใรไหม คุณเพียงแต่ ต้องจัดการกับฟ้ญหาของวันนี้เท่านี้น ข้าพเจ้ามีความคิดง่าย ๆ ที่จะทิ้งให้คุณ ไวัคิด เป็นเพียงความคิดธรรมดาๆที่ว่า “สิวิดที่อยู่ไกลอาจจะมาไม่ถึง แต่สิวิตที่อยู่ข้างหน้าใกล้ ๆ คุณเป็นของแน่นอน” ไม่จำเป็นต้องไปแก้ ปัญหาของรวิตทั้งรวิต มีฮวิตอยู่วันนี้ พบและแก้ปัญหาของวันนี้ก็พอแล้ว หาทางออกก่อนจะผกผัดตัวเองกับสิงใดคุณชอบรับประทานกุ้งไหม ผู้คนจากนิวอีงแลนด้เมีองที่ข้าพเจ้าอยู่ ชอบรับประทานกุ้งมาก คุณเคยคิดบ้างไหมว่าเขาเอากุ้งออกจากหม้ออย่างไร ข้าพเจ้าแน่ใจว่าคุณคงเคยเห็นหม้ออบกุ้ง หม้อนี้เป็นเครื่องมีอธรรมดา ๆ ที่ จะสามารถจะใส่กุ้งลงไปง่ายๆ ดักฟังเสียงโทรศัพท์ แต่เวลาจะเอากุ้งออกลำบากมาก ในรวิต ของคนเราก็มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่เป็นอย่างนี้มนุษย์เราชอบที่จะเข้าไปในสถานการณ์และข้อผูกมัดโดยไม่ได้พิจารณา ให้ดีว่าจะออกจากสภาพนี้นได้อย่างไร สถานการณ์และข้อผูกมัดเหล่านี้น จะทำให้เรามีความเดีอดร้อนเพียงใด พวกเราหลายคนพร้อมที่จะเอ็นซื่อลง บนกระดาษโดยไม่ได้คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับข้อผูกพันที่ตนจะต้องปฏิบัติ

เครื่องดักฟัง

Advertisements
ควรติดตั้งเครื่องดักฟังไว้ในรถ เพื่อป้องกันการขโมยรถ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s